Verkoop

 

    V  Bepalen van de juiste waarde van het pand.
    V  Opmaak volledig dossier (kadastrale gegevens, bodemattest,stedenbouwkundig attest, eigendomsakte, hypothecaire staat, gemeentelijke inlichtingen, basisakte,…).
    V  Het voeren van de onderhandelingen met kandidaat kopers.
    V  Alle bezoeken gebeuren onder begeleiding.
    V  Stand van zaken wordt regelmatig met de verkoper doorgenomen en actie ondernomen indien nodig.
    V  Meerdere foto's worden genomen voor presentatiebrochure, website.
    V  Pand wordt desgewenst voorzien van onze opvallende borden.
    V  Pand wordt op enkele druk bezochte websites geplaatst.
    V  Gerichte publiciteitscampagnes in geschreven pers.
    V  Pand wordt opgenomen in ons netwerk (o.a.mailingsysteem) van zoekende kopers.
    V  De verkoopsovereenkomst opstellen en uw dossier begeleiden tot de akte bij de notaris.
    V  U behulpzaam zijn bij het zoeken naar een eventuele nieuwe woning.
    V  Grondige bijstand op juridisch vlak met oog voor fiscaliteit.

 

Regelmatig brengen wij u verslag uit over het verloop van uw dossier en geven wij verder advies. Wij vinden het belangrijk feed-back te geven aan onze klanten door hen maandelijks, zoniet wekelijks op de hoogte te houden van bezichtigingen en biedingen die er op het onroerend goed zijn geweest alsook van de publiciteit die wij voeren.

Maak gerust vrijblijvend een afspraak.